Tamamlanmış Projeler

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdal İRTEM
Proje No: BAP 2007/52
Proje Adı: : “Binaların Şekil Değiştirme Bazlı Doğrusal Olmayan Analizinde Deprem Doğrultusu Etkisinin İncelenmesi”

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ
Proje No: BAP 2004/5
Proje Adı: “Betona Hasar Vermeden Erken Yaşlarda Dayanımını Tahmin Etmede Yeni bir Yöntem Geliştirilmesi"

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Arzu OKUCU
Proje No:BAP 2003/33
Proje Adı: : “Mikrobölgeleme Metodolojileri ve Balıkesir İçin Bir Uygulama”

 

Devam Eden Projeler

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turgut ÖZDEMİR
Proje No :BAP 2009/7
Proje Adı: “Balıkesir İlinde Seçilen Kavşaklarda Gürültü Seviyelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”"

Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. Emel İRTEM
Proje No:BAP 2009/30
Proje Adı: : “Ayvalık Körfezinde Kütlesel Su Hareketinin Çevre Koşullarına Etkisinin Modelleme Yöntemleriyle Araştırlması ”