Genel Bilgi

Mühendislik, insanları örgütleme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır. İnşaat mühendisliği de bu tanımdan yola çıkıldığında en temel mühendislik dallarından birisidir. İnşaat mühendisleri ne yapar? İnşaat mühendisi doğadaki malzemeyi alır, belli bir forma sokar ve insanlığa faydalı bir şekilde kullanıma sunar. Sanıldığının aksine inşaat mühendisi sadece bina yapmaz. Ülkelerin imar ve inşasının her alanında görev alırlar. Bunlar demiryolu, otoyol, köprü, baraj, enerji santrali, fabrika, sanayi tesisi, arıtma tesisi, liman, havalimanı, tünel inşaatı, is merkezi, v.b. olarak yoğun işgücü ve makine kullanır. Günümüzün teknolojik koşullarında beraber inşaat hacimleri, yapılan isler ve şantiyeler büyümüştür. Bazı şantiyelerde binlerce insan ve makine 24 saat çalışır hale gelmiştir. Böyle bir şantiyeyi yönetmek, isçi ve makineleri optimum olarak kullanmak ise başlı başına bir problem olmuştur. İste bu noktada, böyle bir şantiyenin başındaki mühendisin teknik bilgilerden çok örgütleme ve yöneticilik bilgisine sahip olması gerekir. Böylece bu bölümden mezun olan genç mühendisler hem mühendislik, hem de yöneticilik bilgilerine sahip olacaklardır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yaralı mezunlara sahip olabilmektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. 4 yıllık lisans programının ilk iki yılında, öğrenciye temel mühendislik bilgisi verecek matematik ve mekanik dersleri yer almaktadır. 3. ve 4. yıllarda da; inşaat mühendisliği eğitiminin yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik temel bilim dalları ile ilgili dersler yer almaktadır.

Yüksek Lisans ve doktora programı; öğrencinin ilgilendiği alan ve kariyer planına göre, danışman öğrenim üyesinin denetiminde belirlenir. Yüksek Lisans eğitimi, gerekli kredideki derslerin tamamlanmasından sonra tez danışmanı gözetiminde bir tez çalışması ile sonuçlanmaktadır.