İnşaat Mühendisliği İle İlgili Bağlantılar

 

Türk Standartları Enstitüsü
ASCE
Yapı Rehberi
Kandilli Rasathanesi D.A.E
Türkiye Prefabrik Birliği
European Council of Civil Engineers
ASTM
Deprem Dairesi Başkanlığı
Türkiye Hazır Beton Bİrliği
Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği