Mekanik Anabilim Dalı

Mekanik, cisimlerin hareketleri ve kuvvetler bilimi olarak tarif edilebilir. Mekanik hareket olaylarını sınıflandırır ve buna tekabül eden kuvvet kanunlarını kurma problemiyle ilgilenir. Mekanik iki ana kola ayrılır. Birincisi rijit olmayan cisimlerin mekaniğidir ki bu, elastik cisimlerin mekaniği (elastisite ve mukavemet) ve sıvı, gaz şeklindeki cisimlerin mekaniği (hidromekanik ve aeromekanik) diye iki ana başlıkta incelenir. İkincisi ise rijit cisimlerin mekaniğidir. Bu da Statik, kinematik ve dinamik diye üç ana başlıkta incelenir.

Anabilim Dalı Kadrosu

Dr. Öğr. ÜyesiPerihan EFE

Anabilimdalı Başkanı

pefe@balikesir.edu.tr

Tel:0 (266) 612 11 94 - 95 (Dahili 5203)

 

Dr. Öğr. Üyesi Umut HASGÜL

 

hasgul@balikesir.edu.tr

Tel:0 (266) 612 11 94 - 95 (Dahili 4202)

http://w3.balikesir.edu.tr/~hasgul/

 

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BİROL

 

tbirol@balikesir.edu.tr

Tel:0 (266) 612 11 94 - 95 (Dahili 4213)

 

Arş. Gör. Halil UYSAL

 

haliluysal@balikesir.edu.tr

Tel:0 (266) 612 11 94 - 95 (Dahili 4206)