Genel Bilgi

Bölümümüz Hakkında Genel Bilgi

Baün inşaat mühendisliği mezunlar sayfasının düzenlenmesindeki amacımız inşaat mühendisliği bölümü mezunlarımıza ait envanterin sağlanmasıdır. Böylelikle 40 yıla yakın mezunlarımıza ait bir döküman kayıt altına alınmış olacaktır.

Baü inşaat mühendisliği bölümü 1976 yılında Balıkesir Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak başlamış, Uludağ üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi olarak devam etmiş ve Balıkesir üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü olarak yapılanmıştır.

Amacımız bu 3 devreye ait mezunlarımızın yerlerini ve adreslerini kayıt altına almaktır. Baün inşaat mühendisliği olarak mezunlar sayfasına yapacağınız katkılar için teşekkür ederim.
09.01.2018
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Turgut ÖZDEMİR

Vizyonumuz

İnşaat Mühendisliği Bölümü Vizyonu

İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretiminde ulusal düzeyde sürekli ön sıralarda yer almak için çalışan, bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı mezunlar yetiştiren ve uluslar arası platformda da kabul gören bir kurum olmak.

Misyonumuz

Bölüm Misyonu

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve inşaat sektöründeki özgörevi:

Lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman inşaat mühendisleri ve bilim insanı yetiştirmek.

Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.

İnşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hakim kılınmasına öncülük etmektir.

Copyright © BAUN İnşaat Mühendisliği. | Weblen Interactive
Privacy Policy , Terms & Conditions