MÜDEK KOMİSYONLARI

İnşaat Mühendisliği Bölümü Alan Komisyonları ve Görev Tanımları

MÜDEK Komisyonu

Prof. Dr. Turgut ÖZDEMİR
Prof. Dr. Emel İRTEM
Yrd. Doç. Dr. Arzu OKUCU
Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL
Araş. Gör. Dr. Umut OKKAN
Araş. Gör. Tamer BİROL
Araş. Gör. Emel DEMİRYILMAZ
Araş. Gör. Eyyüb KARAKAN
Araş. Gör. Erkan TÖRE

Mühendislik değerlendirme ve akreditasyon kurulu (MÜDEK) değerlendirme kriterleri kapsamında gerekli dokümanları oluşturmak, yeni öğrenci, ders değerlendirme, memnuniyet, mezuniyet, işveren ve mezunlar anketlerinin uygulanmasını sağlamak, kurula gönderilecek olan raporları hazırlamak.

Anket Yapma ve Değerlendirme Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ali Erkan KARAMAN
Araş. Gör. Dr. Umut OKKAN
Araş. Gör. Tamer BİROL
Araş. Gör. Emel DEMİRYILMAZ
Araş. Gör. Eyyüb KARAKAN
Araş. Gör. Erkan TÖRE

Bölüm bünyesinde yapılacak tüm anket çalışmalarından sorumlu olmak, anketleri düzenlemek, yapmak ve değerlendirmek.

Bologna Komisyonu

Prof. Dr. Turgut ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ
Araş. Gör. Emel DEMİRYILMAZ
Araş. Gör. Eyyüb KARAKAN

Bologna Uyum Süreci çalışmaları kapsamında gerekli dokümanları oluşturmak ve raporları hazırlamak.

Erasmus-Farabi Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ
Yrd. Doç. Dr. Banu YAĞCI
Araş. Gör. Tamer BİROL
Araş. Gör. Erkan TÖRE

Avrupa Birliği ülkelerinin üniversiteleri ile iletişim kurarak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi olanaklarını araştırıp gerekli duyuruları ve bilgilendirmeleri yapmak.

Burs Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Arzu OKUCU
Araş. Gör. Emel DEMİRYILMAZ

Çeşitli burslar için gerekli duyuruları yapmak, ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlemek, burs olanaklarını araştırmak.

WEB Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ali Erkan KARAMAN
Araş. Gör. Erkan TÖRE

Bölümün eğitim-öğretim ile ilgili tüm bilgilerini, stratejik raporunu, öğretim elemanlarına ait bilgileri ve her türlü bilimsel etkinliği duyurmak için Bölüm WEB sayfasını düzenlemek ve güncel tutmak.

Genç İMO Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL
Araş. Gör. Erkan TÖRE

Genç İMO kolu ile iletişim içinde olarak öğrencilerin İMO kapsamındaki etkinliklere katılmalarını sağlamak, bitirme projesi sergisi duyurularını yapmak, meslekle ilgili toplantılara katılmak ve organize etmek.

Alt Yapı Komisyonu

Prof. Dr. Emel İRTEM
Yrd. Doç. Dr. Arzu OKUCU
Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ
Yrd. Doç. Dr. Arın YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe TURABİ
Yrd. Doç. Dr. Perihan EFE

Bölüm elemanlarından, derslik ve laboratuvarların alt yapı sorunlarını belirli aralıklarla e-posta yolu ile ya da yazılı olarak isteyerek, rapor halinde bölüm başkanlığına sunmak.

Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Arzu OKUCU
Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL
Yrd. Doç. Dr. Banu YAĞCI
Araş. Gör. Dr. Umut OKKAN
Araş. Gör. Tamer BİROL
Araş. Gör. Emel DEMİRYILMAZ
Araş. Gör. Eyyüb KARAKAN
Araş. Gör. Erkan TÖRE

Öğrenci staj yönetmeliği ve uygulama esaslarını güncellemek, duyurmak, öğrenci staj raporlarını değerlendirmek ve ilgili birime iletmek.

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ayşe TURABİ
Yrd. Doç. Dr. Arın YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Perihan EFE

Yatay geçiş, af ve intibak başvurularını değerlendirmek ve raporunu hazırlayıp sunmak.

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ
Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK
Araş. Gör. Eyyüb KARAKAN

Başvuruları değerlendirmek, Çift Anadal ve Yandal öğrencilerine danışmanlık yapmak.

Kütüphane Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Füsun ÜÇER ÇİFTÇİ
Araş. Gör. Eyyüb KARAKAN

Bölümün ihtiyacı olan süreli yayınları ve kitapları belirlemek ve Dekanlık Makamına iletmek.