PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

 

Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü normal öğretim ve ikinci öğretim lisans programı mezunları:

1- Öğrencilerimize gerçekçi ve karmaşık sistemlerde, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda edindikleri bilgilerini uygulayabilme yetisi kazandırmak,

2- Öğrencilerimizi özel sektör firmaları ile kamuya ait kurum ve kuruluşlarda inşaat mühendisliği uygulamalarıyla ilgili tasarım, uygulama, denetleme ve danışmanlık işlerinde, büro mühendisi veya saha mühendisi olarak yetiştirmek,

3- Öğrencilerimizi farklı üniversitelerin ilgili enstitü ve bölümlerinde lisansüstü eğitim almalarını teşvik etmek.