Staj

  • 2015-2016 Bahar Dönemi’nde yapılacak STAJ hakkında bilgilendirme

  • STAJ BAŞVURUSU İÇİN İZLEMELERİ GEREKEN YOL

  • STAJ KABUL FORMU

  • Staj Defteri

    Fakülte Staj Yönergesi

  • Not: Staj defteri ilgili dosyadan çıktı alınarak öğrenci tarafından el yazısı ile doldurulacak, gerekli düzenleme yapıldıktan sonra spiral cilt yaptırılarak teslim edilecektir.